ks. dr Andrzej Trojanowski TChr, egzorcysta: Prawda o upadłych duchach