Dziesiątek różańca za dusze w czyśćcu

Modlitwę tę odmawia się na różańcu jako następny dziesiątek. Modlimy się: Ojcze nasz….., następnie 10 razy: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który się zlitować raczył nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za duszami, żeby jak najprędzej z mąk czyśćca … Więcej…

Modlitwa do Boga

O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twej nieskończonej dobroci i żałuję z całego serca, że Ciebie, moje Dobro Najwyższe, tak wiele razy obraziłem. Udziel mi swej łaski, abym wytrwał w dobrym i nie powracał już do dawnych moich grzechów. Zmiłuj się nade mną, a także nad duszami cierpiącymi w czyśćcu, które miłują Cię … Więcej…

Akty strzeliste

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Modlitwa do Niepokalanej Maryi

O Maryjo, swym litościwym sercem obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach pokuty, a nie mających na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O Matko Nieustającej … Więcej…

Modlitwa do Matki Bożej

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko … Więcej…

Litania za dusze czyśćcowe

Kyrie eleison.Chryste eleison. Kyrie eleison.Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże,Święta Maryjo, módl się za nim (nią).Bramo niebieska, Królowo Wniebowzięta,Święty Michale, Święty Janie Chrzcicielu,Święty Józefie, Święty N. (imię Patrona zmarłego)Wszyscy Święci i Święte Boże, Bądź mu (jej) miłościw, wybaw … Więcej…

Litania za zmarłych

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad duszami zmarłych.Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże,Święta Maryjo, módl się za dusze zmarłych.Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za dusze zmarłych.Święci patriarchowie i prorocy, Święci … Więcej…

Koronka za zmarłych

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. na początkowych paciorkach: Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.Kocham Cię, Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości. na małych paciorkach 10 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. zakończyć znakiem krzyża i modlitwą: Boże mój, przez Najsłodsze … Więcej…

Modlitwy św. Gertrudy

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na … Więcej…

Za dusze czyścowe

Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, … Więcej…

Zawierzenie duszy Miłosierdziu

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar na nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko … Więcej…

Modlitwy dowolne za dusze czyśćcowe

1. Dla zasług Najświętszej Twojej Krwi, wylanej w Ogrodzie Oliw nym, proszę Cię, Panie Jezu Chryste, o wybawienie od kar czyśćco wych dusz, które cierpią za swoje winy, nade wszystko dusz najbardziej opuszczonych. Wprowadź je do Nieba i dozwól im chwalić Ciebie na wieki. Amen. 2. Przez cierpienie Twego, o Jezu, biczowania, które przyjąłeś dla … Więcej…