Oddanie się pod opiekę św. Walentego

Św. Walenty! Cieszę się z chwały, którą teraz doznajesz w niebie i czci, jaką jesteś otaczany tu na ziemi. Tobie polecam wszystkie moje potrzeby duchowe i cielesne, abyś je przedstawił Bogu wszechmogącemu. Miej mnie w opiece, szczególnie w ostatniej godzinie mojego życia, abym za Twoją przyczyną dostąpił spotkania z Bogiem i z Tobą w społeczności … Więcej…

Zawierzenie duszy Miłosierdziu

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar na nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Poświęcenie się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i miłości! Tobie poświęcam wolność moją i rozum mój. Pamięć moją i serce moje. Wolę moją i całego siebie na zawsze. Spraw, aby wolność moja była całą ku Tobie, a rozum mój zawsze chętny do przyjmowania natchnień pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła, którym Ty nieomylnie kierujesz … Więcej…