Poświęcenie się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i miłości! Tobie poświęcam wolność moją i rozum mój. Pamięć moją i serce moje. Wolę moją i całego siebie na zawsze. Spraw, aby wolność moja była całą ku Tobie, a rozum mój zawsze chętny do przyjmowania natchnień pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz. Niech pamiętam o Tobie, a serce moje niech zawsze miłuje Boga i bliźniego. Wola moja niech się zgadza z wolą Bożą, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą, Duchu Święty, niech będzie zawsze cześć i chwała z dziękczynieniem. Amen.


Nasze intencje modlitewne: