Do Najświętszej Maryi Panny

Święta Maryjo, najświętsza z wszystkich świętych
i najbardziej błogosławiona, pełna laski.
Czcimy Cię jako Królową nieba i ziemi,
darząc miłością i zaufaniem.
Ciebie Bóg wybrał na Matkę Zbawiciela.
My poddajemy się Twojej matczynej miłości.

Ty, któraś w swoim sercu rozważała Słowo Boże,
uproś nam łaskę wiernego trwania przy Bogu w wierze czystej,
rozumnej, gotowej do poświęcenia, pełnej życia.

Ty, któraś cierpiała, przeszyta mieczem boleści,
wstawiaj się za nami, cierpiącymi na ziemi,
abyśmy przeciwności życia umieli znosić z poddaniem się woli Bożej.

Ty, któraś została wzięta do nieba po zakończeniu ziemskiego życia,
czuwaj nad nami, abyśmy dobrze żyjąc, w pokoju ducha odeszli z tego świata
do pełni szczęścia, które przygotował nam Twój Syn, Jezus Chrystus.
I w niebie bądź nam Królową, pełną łaski.


Nasze intencje modlitewne: