Pierwsza pomoc – dla siebie

Jeśli w Twoim otoczeniu mają miejsce zdarzenia podobne do tych, jakie opisane zostały w rozdziale  „Objawy działania złego ducha” , zastosuj się do poniższych rad.

Najpierw przeczytaj artykuł „Jak rozpoznać działanie złego ducha? Czy potrzebuję egzorcysty?” dla rozpoznania i podjęcia pierwszych kroków.

Nie obawiaj się niczego

 • Nie bój się szatana! ale zachowaj roztropność i bojaźń Bożą. Zaufaj Bogu, który szatana zwyciężył i nie pozostawił ludzi bezbronnymi dając skuteczne środki do walki ze złym. Jeśli wymaga tego sytuacja, poproś o pomoc księdza egzorcystę, pomyśl o modlitwie o uwolnienie.
 • Sakramentalia – Koniecznie miej Krzyż Święty w mieszkaniu; także w formie medalika, Może być to np. Krzyż św. Benedykta, szkaplerz, medalik św. Katarzyny Labouré. Miej zawsze pod ręką poświęcony różaniec i módl się na nim. Dobrze mieć przy sobie i przy łóżku wizerunek św. Michała Archanioła, obrazek „Jezu ufam Tobie”, Matki Bożej i świętych (np. św. Faustyny i o. Pio, którzy sami byli dręczeni przez szatana). Niech obrazek przypomina Ci o wstawiennictwie świętych za Tobą i będzie punktem wyjścia dla nabożeństwa ku czci Boga i wstawiennictwu świętych.
 • Błogosław i używaj wody święconej (dostaniesz ją w zakrystii kościoła) albo wody egzorcyzmowanej. Poświęć pokój, różaniec, przedmioty związane z wiarą, które będą Ci przypominać o Bożej obecności. Miej wodę święconą w pobliżu, żegnaj się nią, błogosław siebie i innych przed wyjściem z domu powierzając ich Bożej opiece, błogosław miejsca swojej pracy, modlitwy i odpoczynku. Pamiętaj przy tym, że woda święcona to nie żadna magiczna mikstura, a medaliki i obrazki to nie amulety. One mają Ciebie zbliżyć do Boga i przypominać Ci o Jego zbawczej mocy, chrzcie świętym i przynależności do Jezusa.
 • Jeśli występują w domu niepokojące zjawiska, poproś księdza w celu poświęcenia całego mieszkania. Czasem w takich sytuacjach potrzebny jest egzorcyzm nad tym miejscem lub błogosławieństwo egzorcyzmowaną solą, którą może dać Ci każdy kapłan.

Módl się i czuwaj

 • Trwaj w modlitwie, zwracaj się do Boga w każdej chwili swojego życia. To jest najważniejsze: modlić się i ufać Bogu. Odmawiaj różaniec, np. z Radiem Maryja (o godz. 12.30 i 20.20) albo Radiem Niepokalanów (20.30), Koronkę do Bożego Miłosierdzia (o 15.00) oraz Modlitwę z liturgii godzin (20.10, 23.30 – nocna). św. Maksymilian Maria Kolbe stwierdził, że „różaniec jest strzelaniem do szatana”. Odnów przyrzeczenia chrzcielne.

Zerwij z grzechem

 • Skończ z tym, co złe – magią, wróżbiarstwem, amuletami, czarami, różdżkarstwem, bioenergoterapią i innymi podejrzanymi praktykami. To wszystko otwiera drzwi szatanowi. Musisz tego unikać. Jeśli posiadasz jakieś przedmioty, książki, amulety itp. związane z tego typu praktykami, wynieś je poza dom i zniszcz, by nie nadawały się do użytku i nie szkodziły innym. W drodze do Boga będą Ci one tylko ciężarem.
 • Nie zwlekaj ze spowiedzią! – Jeśli jesteś w stanie grzechu ciężkiego – zerwij z nim, i udaj się do spowiedzi. Jeśli jednak chwilowo nie możesz przyjąć tego sakramentu, adoruj z miłością Najświętszy Sakrament.
 • Wybaczenie – pogódź się ze swoimi wrogami, rodziną i przyjaciółmi, zapomnij o swarach i nieporozumieniach. Wybacz wyrządzone Ci krzywdy prosząc bliźnich o to, by i Tobie wybaczyli popełnione grzechy. Przypomnij sobie warunki dobrej spowiedzi! Zrób rachunek sumienia!

Trwałe nawrócenie

 • Eucharystia – Staraj się uczestniczyć częściej niż raz w tygodniu we Mszy św. przyjmując Komunię Św. Regularnie przystępuj do sakramentu spowiedzi. Niejedna osoba została uwolniona od dręczeń diabelskich właśnie dzięki gorącej i ufnej wierze połączonej z częstą Eucharystią, spowiedzią i Adoracją!

 • Czytaj Biblię (szczególnie Ewangelie) i lektury religijne, np. o o. Pio i innych świętych, „Dzienniczek” św. Faustyny, „Dzieje duszy” św. Teresy. Bardzo dobre teksty znajdziesz na naszej stronie: „Rozmowy o milczeniu” o. Cheneviera i inne, które możesz przegrać z działu „e-booki”.
 • Wspólnota – pomyśl o wstąpieniu do wspólnoty modlitewnej i formacyjnej, także takiej, gdzie praktykowane są modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie.
 • Pokuta. Nie obawiaj się podjęcia praktyk pokutnych, także postu o chlebie i wodzie.

Na każdy dzień

Każdy człowiek w życiu codziennym może minimalizować działanie szatana na siebie i innych. Olbrzymi pożytek duchowy przynosi:

 • Regularne przyjmowanie sakramentów z wiarą i pobożnością.
 • Życie zgodne z Ewangelią i lektura Pisma Świętego. Formacja duchowa we wspólnocie.
 • Każda pokorna i ufna modlitwa, także egzorcyzm prosty i modlitwa wstawiennicza za bliźnich.
 • Sakramentalia i błogosławieństwa (opisane wyżej) używane z wiarą są pomocne w walce duchowej.

Nasze intencje modlitewne:

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.