Pierwsza pomoc – dla siebie

Jeśli w Twoim otoczeniu mają miejsce zdarzenia podobne do tych, jakie opisane zostały w rozdziale „Objawy działania złego ducha” , zastosuj się do poniższych rad.