Opętania i dręczenia w Biblii

Opętanie i dręczenie w Biblii – Kliknij, aby zobaczyć wykaz pozycji.

Pierwsza pomoc – dla siebie

Jeśli w Twoim otoczeniu mają miejsce zdarzenia podobne do tych, jakie opisane zostały w rozdziale „Objawy działania złego ducha” , zastosuj się do poniższych rad.

Stopnie dręczeń diabelskich

Można rozróżnić kilka rodzajów i pośrednich stopni ingerencji demonicznych, od kuszenia po opętanie. Jak je rozróżnić?

Przyczyny dręczenia, zniewolenia, nawiedzenia i opętania

Poniższa lista zagrożeń duchowych, które skutkować mogą dręczeniem demonicznym, nie jest pełna i zawiera praktyki współcześnie najbardziej rozpowszechnione. Lista zagrożeń powstała w oparciu o wiedzę Kościoła (Rytuał rzymski), książki księży egzorcystów oraz świadectwa osób uwolnionych od działania złego ducha.