Pierwsza pomoc – pomoc innym

Jeśli masz kontakt z osobą dręczoną przez złego ducha, zaproponuj tej osobie pomoc w przystąpieniu do sakramentu spowiedzi. To pierwszy i najważniejszy krok ku nawróceniu i odcięciu wpływów demonicznych.

Przy tym konieczna jest świadomość grzechu, która warunkuje dobrą spowiedź. Należy spojrzeć z realizmem na zło osobowe, zbadać wpływ przyczyny, objawy i stopień działania zła. Następnie trzeba dobrowolne wyrzec się grzechu oraz wyznać je na spowiedzi świętej.

Możliwe trudności

W przypadkach zniewoleń i opętań osoba dręczona odczuwa wewnętrzne rozdarcie duchowe z którym w parze idzie niemożność dobrowolnego nawrócenia. Szatan z obawy przed egzorcyzmem dąży do sparaliżowania duchowego człowieka. Niemniej jest ważne, aby przed spotkaniem z księdzem egzorcystą przygotować opętaną osobę choćby w stopniu minimalnym.

Spotkanie opętanego z sacrum zwykle wywołuje jego awersję, pewne reakcje, jak np. uczucie parzenia, krzyk, chwilową utratę mowy i sztywnienie ciała. Nieraz mogą wystąpić szatańskie symbole na ciele, zdarza się materializacja przedmiotów, które opętany człowiek wypluwa z ust. W każdej sytuacji, kiedy nastąpią manifestacje demoniczne należy podjąć modlitwę. i nigdy nie przeprowadzać samowolnych egzorcyzmów. Zawsze można zastosować sakramentalia dostępne dla wiernych. Jest to np.:

  • pokazanie krzyża,
  • pokropienie wodą święconą,
  • odmówienie egzorcyzmu prostego lub modlitwy o uwolnienie,
  • dotknięcie relikwią świętego, poświęconym medalikiem, szkaplerzem.

Środowisko wiary

Staraj się wraz z innymi członkami rodziny i przyjaciółmi osoby opętanej lub zniewolonej stworzyć środowisko żywej wiary. Jednak nie zmuszaj tej osoby do chodzenia na Mszę św., przyjmowania sakramentów i uczestniczenia w modlitwach – osoba zniewolona nie może czuć się osaczona, nie można też dopuścić do święttokradztwa. Dawajcie jej raczej świadectwo własnej wiary i módlcie się za nią Różańcem i Koronką do Miłosierdzia Bożego, ofiarujcie w jej intencji Komunię świetą oraz spowiedź. Osobie zniewolonej okazujcie zrozumienie i akceptację, dajwacie nadzieję na wyjście z trudnego położenia duchowego. Nie może braknąć prawdziwej chrześcijańskiej miłości pamiętając, że Miłość Chrystusa potępia grzech, ale nigdy człowieka. Osobie zniewolonej trzeba stworzyć w domu przestrzeń, w której będzie się ona czuła dobrze i swobodnie. Wszelkie ograniczenia nie mogą prowadzić do krępowania wolności osobistej.

Towarzyszenie osobie zniewolonej lub opętanej

Bądźcie w stałym kontakcie z księdzem egzorcystą – podstawą uwolnienia jest egzorcyzm. W tym czasie należy ograniczyć kontakty danej osoby ze światem zewnętrznym, z osobami, które stanowią dlań potencjalne zagrożenie (członkowie sekty, niebezpieczni „przyjaciele”) oraz z ludźmi obcymi, których czystość intencji będzie wątpliwa. Należy unikać programów telewizyjnych (także programów komputerowych, czasopism, stron internetowych) przesiąkniętych złem, agresją, erotyzmem, okultyzmem. Uwagę skierować trzeba na programy neutralne i ewentualnie religijne (o ile nie będzie to powodować agresji ze strony osoby zniewolonej).

Nie pozostawiajcie osoby opętanej samej w domu, drzwi do poszczególnych pomieszczeń nie powinny być zamykana na zamki czy zasuwki. Szczególnym miejscem jest toaleta, miejsce zwykle posiadające zamknięcie, i w którym człowiek przebywa z reguły sam. Usuńcie z toalety oraz z sypialni danej osoby potencjalnie niebezpieczne przedmioty – brzytwy, linki, nożyczki, przedmioty ze szkła które może ona wykorzystać do samookaleczenia.

Podejmijcie trud nocnych czuwań dzieląc noc na okresy dyżurów poszczególnych osób. W nocy jak i w ciągu dnia osoba zniewolona przez złego ducha nie może być pozostawiana sama w mieszkaniu. Czuwanie nocne powinno odbywać się w pomieszczeniu sąsiadującym z sypialnią dręczonej osoby. W tym czasie osoba czuwająca zwraca uwagę na wszelkie hałasy, mogące świadczyć o manifestacji złego ducha. W takim przypadku należy niezwłocznie podjąć modlitwę o uwolnienie, aby osobie zniewolonej przywrócić spokój wewnętrzny i możliwość snu. O godzinie 3. w nocy warto odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz litanię do Najdroższej Krwii Chrystusa. Przed udaniem się na spoczynek niech osoba zniewolona przyjmie błogosławieństwo z rąk kapłana lub osoby świeckiej. Przed rannym przebudzeniem zły duch może wprowadzić daną osobę w stan śpiączki albo półświadomości. – Wtedy należy rozpocząć modlitwę do Pana Jezusa z prośbą o przebudzenie.

Więcej porad w dziale „Egzorcyści radzą”.


Nasze intencje modlitewne: