Objawy opętania

Opętanie to stan człowieka, którego ciałem zawładnął szatan. To skrajny stan oddziaływania diabelskiego na człowieka. Jak je rozpoznać?

W przypadku opętania diabeł rozporządza ciałem osoby jak własnym. Może przebywać w ciele utajony i ujawniać się tylko w specyficznych sytuacjach: kiedy chce i kiedy musi (np. podczas egzorcyzmu). W czasie takiego ujawnienia osoba opętana nie ma władzy nad swoim ciałem, zły duch może wypowiadać swoje słowa jej ustami, a także dokonywać złych czynów. 

Rozpoznanie opętania opiera się na diagnozie co do możliwych przyczyn i objawów działania złego ducha. Szczególnymi objawami mogą być  np.:

  • awersja wobec Boga,

  • bluźnienie i przeklinanie,

  • niechęć do rzeczy poświęconych (krzyż, medalik),

  • wrogość do kapłanów i osób modlących się,

  • mówienie i rozumienie nieznanych języków, mówienie nieswoim głosem,

  • występowanie tajemniczych zjawisk w otoczeniu, lewitacje.

We wstępnym rozpoznaniu każdy chrześcijanin może prześledzić życie danej osoby, jej stosunek do Boga i rzeczy poświęconych. Jeśli osoba, która podejrzewamy o opętanie, reaguje na krzyż, posiłek pobłogosławiony wodą święconą agresją albo sztywnieniem ciała, także pojawianiem się na ciele satanistycznych symboli, nalezy skontaktować się z księdzem egzorcystą. Ostatecznego rozeznania dokonuje właśnie on,  także tylko ksiądz egzorcysta może podjąć egzorcyzm nad osoba opętaną. 

W procesie uwalniania osoby świeckie mają do odegrania olbrzymią rolę – poprzez towarzyszenie i wspieranie osoby uwalnianej.

Więcej w tym artykule oraz tej książce.


Nasze intencje modlitewne: