ks. G. Nanni „Palec Boży i władza szatana. Egzorcyzm”

ks. G. NanniW książce autor szeroko omawia kościelną praktykę egzorcyzmowania w aspekcie kanoniczno-duszpasterskim na przestrzeni wieków. Analizuje dokumenty kościelne odnoszące się do przepisów o egzorcyzmach, w tym najnowsze dokumenty Kościoła, które stanowią doktrynalne, prawne i liturgiczne podstawy egzorcyzmów i ich praktykowania. Odwołując się do tekstów biblijnych, sięga do źródeł duchowego uzdrawiania za pomocą egzorcyzmu, mówi o sposobach sprawowania tej posługi, o roli szafarzy egzorcystycznego sakramentalium oraz o osobach podlegających tej praktyce.

Ks. Gabriele Nanni, ur. w 1959 r. w Forli, podjął problem egzorcyzmu już w swojej pracy doktorskiej, obronionej na Uniwersytecie Laterańskim. Od kilku lat prowadzi wykłady z tej dziedziny w seminariach duchownych zarówno w swoim kraju, jak i za granicą. Służy również pomocą kapłanom-egzorcystom w ich praktycznej działalności duszpasterskiej.

FRAGMENTY KSIĄŻKI – KLIKNIJ TUTAJ
SPIS TREŚCI

Wstęp do wydania polskiego – 5
Wprowadzenie – 9

Rozdział I
Szatan i duchy nieczyste. Kwestia demonologii

Wstęp – 15
Stary Testament – 16
Nowy Testament – 21
Ojcowie Kościoła – 32
Teologowie średniowieczni – 48
Czasy nowożytne – 54
Demonologia: aktualny status quaestionis – 58
Urząd Nauczycielski Kościoła – 79
Zakończenie – 92

Rozdział II
Działania Chrystusa i Kościoła przeciwko szatanowi

Egzorcyzmy w Piśmie Świętym – 102
Egzorcyzmy Jezusa i Jego uczniów – 104
Opętani przez duchy nieczyste w Nowym Testamencie – 111
Świadectwa Ojców Kościoła dotyczące opętanych – 127
Ojcowie o opętaniu – wnioski – 131
Bonawentura i Tomasz – 132
Teksty modlitw egzorcystycznych, II-V w. – 135
Źródła liturgiczne – 142
Egzorcyzmy katechumenów – 143
Egzorcyzmy opętanych – 144
Obrzęd egzorcyzmu w Rytuale Rzymskim – 147
„Egzorcyzmować” – od znaczenia czasownika do określenia natury egzorcyzmu – 154
Dzisiejsze rozumienie egzorcyzmu – 159
Skuteczność rozkazu – 172
Klasyfikacja egzorcyzmów – 175

Rozdział III
Szafarz egzorcyzmów sprawowanych nad osobami opętanymi przez szatana

Od ewangelicznego nakazu do pierwszych postanowień soborów V w. – 182
Rituale Romanum z 1614 r. Źródła i komentatorzy – 187
Munus egzorcysty: w przepisach od Rituale Romanum z 1614 roku aż do przepisów aktualnie obowiązujących – 192
Wnioski dotyczące munus egzorcysty – 196
Tożsamość egzorcysty – 196
Przymioty wymagane od egzorcysty – 200
Przepisy dotyczące sprawowania egzorcyzmu. Porównanie źródeł – 203
Post i modlitwa – 203
Zadania egzorcyzmowanego – 204
Miejsce sprawowania egzorcyzmu – 207
Krucyfiks i relikwie – 209
Dialog z duchem nieczystym – 210
Rozkaz – 213
Przesłuchanie ducha nieczystego – 215
Złe uroki – 218
Zakończenie egzorcyzmów – 223
Osoby obecne w trakcie egzorcyzmu – 226
Czas – 228
Lekarze i lekarstwa – 230
Osoby – 233
Kobiety – 233
Mniszki – 235
Katechumeni, niekatolicy i niechrześcijanie – 235
Wnioski dotyczące regulacji odnośnie do sprawowania egzorcyzmów – 239

Rozdział IV
Rozpoznawanie diabelskich opętań

Liber Sacerdotalis Castellaniego z roku 1523 – 246
Znaki uprzedzające – 247
Dręczeni – 247
Znaki do rozpoznania opętanych – 248
Znaki do rozpoznawania dręczonych – 249
Zachowanie złych duchów wobec egzorcyzmu – 249
Rituale Sacramentorum Romanum (1584-1602) kardynała Juliusza Santoriego – 250
Elementy, na które egzorcysta powinien zwrócić uwagę: wstręt do rzeczy świętych – 252
Zdolności i możliwości, których osoby normalnie nie posiadają – 253
Podczas przesłuchania: skutki włożenia ręki na głowę – 253
Dochodzą do tego obserwacje zachowań i nastrojów – 253
Znaki na początku egzorcyzmu – 254
Zachowania złych duchów w trakcie egzorcyzm – 254
Rozpoznawanie symulantów i melancholików (chorych psychicznie) – 255
Traktowanie melancholików (chorych umysłowo) – 256
Traktowanie symulantów – 256
Rituale Romanum z 1614 roku i jego komentatorzy – 257
Terminologia – 257
Profil opętanego – 258
Dwóch współczesnych komentatorów Rituale Romanum: R. Laurentin i P. Dondelinger-Mandy – 267
Rozeznanie w nowym Rytuale z 1999 roku (DESQ) – 274
Opętani w aktualnym Rytuale – 274
Rozeznanie w nowym Rytuale – 276
Zestawienie źródeł – 286
Pewność konieczna przed przystąpieniem do egzorcyzmów – 286
Symulacja i choroba – 287
Znaki obecności złego ducha – 288
Egzorcyzm jako narzędzie diagnostyczne – 291


Nasze intencje modlitewne: