O zgodę w zgromadzeniu

Modlitwa. Boże, dawco T pokoju, i kochający miłość : i użycz sługom Twoim prawdziwej zgody z Twa wolą, abyśmy byli wolni od wszelkich pokus, które nas napastują. Przez Pana… Sekreta. Prosimy Cię, Panie, daj się przebłagać tymi darami i udziel nam łaski, by nas nie obciążały przewinienia innych, skoro prosimy o darowanie własnych. Przez Pana… … Więcej…

O pomoc w przeciwnościach

Modlitwa. Przyjmij łaskawie, prosimy Cię, Panie, modlitwy Kościoła Twego, aby po zwalczeniu wszelkich przeciwności i błędów mógł swobodnie Tobie służyć. Przez Pana… Sekreta. Ochraniaj nas, Panie, sprawujących święte tajemnice Twoje, abyśmy całkiem oddani sprawom Bożym służyli Tobie i ciałem, i dusza. Przez Pana… Pokomunia. Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby ci, którym dozwalasz … Więcej…

O odpuszczenie grzechów

Modlitwa. Boże, Ty nikogo nie odrzucasz, ale nawet dla największych grzeszników, gdy pokutują, jesteś łaskawy w zmiłowaniu; wejrzyj na pokorne prośby nasze i daj światło duszom naszym, byśmy byli zdolni spełnić Twe przykazania. Przez Pana… Sekreta. Ta tu ofiara, którą Ci, Panie, za przewiny nasze przynosimy, niech będzie przez Ciebie przyjęta i niech wyjdzie na … Więcej…

O zdrowie żywych

Modlitwa. Wyciągnij, Panie, z nieba Twą prawicę ku pomocy wiernych Twoich: aby Cię całym sercem szukali i otrzymali to, o co proszą godziwie. Przez Pana… Sekreta. Daj się przejednać, Panie, modłami naszymi i przyjmij łaskawie te dary ludu Twojego: aby zaś niczyje pragnienie nie było bez skutku, niczyja modlitwa daremną, daj nam skutecznie osiągnąć, o … Więcej…

O miłość

Modlitwa. Boże, Ty sprawiasz, że miłującym Ciebie wszystko wychodzi na dobre, daj sercom naszym niezłomne uczucie Twej miłości; aby żadne doświadczenie nie potrafiło przytłumić pragnień, które od Ciebie pochodzą. Przez Pana… Sekreta. Boże, Ty nas odnawiasz na swoje podobieństwo przez Sakramenta i przykazania: umocnij kroki nasze na ścieżkach Twoich, a przez tę ofiarę, którą Ci … Więcej…

Za przyjaciół

Modlitwa. Boże, który przez łaskę Ducha Świętego wlałeś miłość w serca wiernych Twoich; sługom i służebnicom Twym, za którymi wołamy do Twej łaskawości, udziel zdrowia duchowego i cielesnego, aby Cię z całej siły kochali i z całej miłości czynili to, co Tobie jest miłe. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego… Sekreta. Prosimy Cię, Panie, … Więcej…

Za nieprzyjaciół

Modlitwa. Boże, który kochasz i bronisz miłości i pokoju, daj wszystkim naszym nieprzyjaciołom prawdziwą miłość i prawdziwy pokój: udziel im przebaczenia wszystkich grzechów, a nas wyzwól swą mocą od ich zasadzek. Przez Pana… Sekreta. Daj się przebłagać, Panie, przez te ofiary i wybaw nas łaskawie od wrogów naszych, a im udziel przebaczenia grzechów. Przez Pana… … Więcej…

Za tych, co są w pokusach

Modlitwa. Boże, Ty z niegodziwych czynisz sprawiedliwych i nie chcesz śmierci grzesznika; pokornie błagamy Majestat Twój, byś raczył chronić niebieską pomocą sługi Twoje, którzy w Twym miłosierdziu ufają, i zachował ich w Twej opiece nieustannej, aby Ci zawsze służyli i żadnymi pokusami od Ciebie nie zostali oddaleni. Przez Pana… Sekreta. Prosimy Cię, Panie, mocą tego … Więcej…

O odpędzenie złych myśli

Modlitwa. Najłaskawszy, wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na prośby nasze; a dusze nasze uwolnij od pokus złych myśli, byśmy zdołali być godnym przybytkiem Ducha Świętego. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego… Sekreta. Panie, ofiary te składamy Ci za nasze zbawienie, byś uwolnił dusze nasze od nieczystych myśli i w nienaruszeniu je zachował, oraz łaską Ducha … Więcej…

O powściągliwość

Modlitwa. O Panie, rozpal sumienia nasze i serca nasze ogniem Ducha Świętego, abyśmy Ci w nieskazitelności ciała służyli i czystym sercem Tobie się podobali. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego… Sekreta. Zerwij, Panie, pęta grzechów naszych, i udziel nam tego, co już pierwej nam dałeś, abyśmy mogli z pełną swoboda i z czystym sumieniem … Więcej…

O pokorę

Modlitwa. Boże, Ty pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym laskę dajesz : udziel nam cnoty prawdziwej pokory, jakiej przykład dał na sobie Twój Jednorodzony, abyśmy nigdy pychą nie wywoływali Twego gniewu, lecz raczej upokorzeni otrzymywali dary Twej łaski. Przez tegoż Pana… Sekreta. Ta ofiara, prosimy Cię, Panie, niech nam wyjedna łaskę prawdziwej pokory; a równocześnie niech … Więcej…

O cierpliwość

Modlitwa. Boże, Ty cierpliwością Twego Jednorodzonego Syna starłeś pychę dawnego wroga: daj nam, prosimy Cię, tą łaską, byśmy godnie uczcili to, co On za nas poniósł, a tak za Jego przykładem znosili wszelkie przeciwności. Przez tegoż Pana… Sekreta. Panie, prosimy Cię, przyjmij łaskawie daninę naszej ofiary, którą Ci składamy w tej świętej czynności, abyś nam … Więcej…