Za żywych i umarłych

Modlitwa. Wszechmogący wieczny Boże, który rozciągasz swą władzę nad żywymi i umarłymi, który okazujesz miłosierdzie tym wszystkim, co dzięki swej wierze i uczynkom dobrym Twoimi być mają, najpokorniej błagamy Cię, aby ci, za których ofiarujemy modlitwy nasze, tak na tym świecie żyjący, jako też do wieczności już przeniesieni, za przyczyną wszystkich Świętych Twoich dostąpili z … Więcej…