Marianna Marchocka – Autobiografia Mistyczna

Podawał mi się ten sposób, żeby albo klasztor zapalić, a w tym rozruchu wyniść i na świecie się obaczyć. Bo mi się tak zdało, iż gdybym tylko była przed furtą stanęła, że mnie miała ta tęskność minąć i już w pokoju zostać w klasztorze. I ile razy szłam imo cele w nocy ze świecą (które były z płótna grzebnego i z rogóż, bochmy jeszcze klasztoru murowanego nie miały) obyjmowała mię wielka pokusa przytchnąć świeczkę do której celi, żeby się zajęło. Także chodząc imo dzwonek klasztorny, który pod dachem wisiał, obaczyłam powróz u niego rozpleciony i skonopiały. Idąc z świecą po jutrzni objęła mię ciężka pokusa zapalić on powróz, toby zaraz płomień na dach buchnął i zgorzałby, a niewielka szkoda, bo już był stary i pokwiękany, a ja bym była w tym rozruchu wyszła i pokusy pozbyła. […]

„Ciała uświęcone” ; Patricia Treece

Rezultat jedenastoletnich badań nad zjawiskami: lewitacji i bilokacji, nadnaturalnej energii (w tym inedia, czyli zdolność do życia przez wiele lat bez jedzenia i picia), niezwykłego blasku i aromatu. Fragment wstępu: Potwierdzone, poddane wnikliwym badaniom fenomeny stanowią namacalny, czy też fizyczny znak, iż świętość to stan realny… Zjawiska mistyczne nie tylko dowodzą złożoności rzeczywistości, ale i … Więcej…

„Niebo” Córki św. Pawła

Skąd o nim wiemy? Jak je osiągnąć? Jakie jest? Na te pytania, wspierając się nauką Kościoła oraz objawieniami świętych stara się odpowiedzieć ta niezwykła książka, napisana pełnym prostoty i uroku językiem. Przypomina nam o nagrodzie, jaka czeka nas u kresu naszego żywota, jeśli wierni będziemy naszemu Panu – Jezusowi i jego pouczeniom. Możemy w niej … Więcej…

„Ćwiczenia duchowne” św. I. Loyoli

„Ćwiczenia duchowne” św. Ignacego Loyoli to przewodnik dla każdego, kto chce pogłębić swoje życie duchowe. Autor daje nam konkretne wskazówki, pomocne w budowaniu silnej więzi z Bogiem. Uczy nas, jak poprzez rozmyślanie, kontemplację, rachunek sumienia i modlitwę, czyli codzienne ćwiczenia duchowe, oczyścić swoją duszę z nieuporządkowanych przywiązań i uczyć się odnajdywania oraz wypełniania woli Bożej. … Więcej…

„Przebudzenie charyzmatów” o. Falvo

Sztandarowa lektura Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W przystępny sposób autor, znany egzorcysta i charyzmatyk, opisuje Dary Ducha Świętego i sposób Jego działania w Kościele poprzez charyzmaty: uzdrawiania, dar języków, rozeznania, proroctwa i in.. Ułatwia rozeznanie prawdziwych Darów od fałszywych imitacji szatania i wyobraźni ludzkiej. Demaskuje działanie szatana we współczesnym świecie i uczy, jak skutecznie z nim walczyć przy pomocy Łaski Ducha Świętego. Zawiera wiele przyjkładów zaczerpniętych z praktyki duszpasterskiej autora.

„Wołanie Boga” Maria Sevray

„Wołanie Boga” to wybór z kilku tysięcy kartek napisanych z inspiracji Ducha Świętego przez Marię Sevray, prostą, świecką kobietę. Pisma te są gorącym zaproszeniem do głębokiej kontemplacji Boga, do wyciszenia, do modlitwy wewnętrznej i wstawienniczej. Objaśniają działanie Boga w duszy ludzkiej i obrazują wspaniałą i nieskończoną miłość Stwórcy do stworzenia. Ostatnią część stanowi niezwykle krzepiące … Więcej…

„Traktaty” Eckharta

Na „Traktaty” Mistrza Eckharta składają się „Pouczenia duchowe” (inaczej: „Mowy pouczające” zawarte i opisane w osobnym dziale), „Księga Boskich pocieszeń”, „O człowieku szlachetnym”, „O odosobnieniu” oraz „Legendy”. Dzieła te są rzadko drukowane ale na pewno godne uwagi i poświęcenia czasu na poszukiwanie ich w bibliotekach. Ostanie znane nam wydanie ukazało się w 1987 roku w … Więcej…

„Rozmowy o milczeniu” o. Tomasz a Kempis

Zachować milczenie wśród zgiełku tego świata to nie lada sztuka. Pomocne w tym są właśnie „Rozmowy o milczeniu” o. Lucjana Cheneviere (o. Maria Szczepan OCR). Pierwszą część – „Bramy milczenia” znajdziesz w sekcji e-booki. Kolejna część to „Erem. Duchowość pustelni.” „Rozmowy” z założenia mają być pomocne w rozwoju wewnętrznym zakonników, ale również i świeccy wyniosą … Więcej…

„O naśladowaniu Chrystusa” Tomasz a Kempis

Tej lektury reklamować nie trzeba. „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza z Kempis to jedna z bardziej poczytnych książek religijnych, bardzo pomocna na drodze rozwoju duchowego. Podstawa kontemplacji. Do nabycia w każdej szanującej się księgarni. Naśladowanie Chrystusa to prawdziwa droga walki z ciałem, światem i szatanem. Każdy, kto pragnie uczestniczyć w walce duchowej jako dobry żołnierz Chrystusa, … Więcej…

„Dzienniczek s. Faustyny”

Dzienniczek Siostry Faustyny, to wyjątkowy zapis mistycznych spotkań z Panem Jezusem. Rozmowa Duszy z Miłosiernym Bogiem. Św. Faustyna przypomina nam odwieczną, ale zapomnianą prawdę wiary o Miłosierdziu Boga dla ludzi, zwłaszcza zagubionych i grzeszników. Tych, którym to Miłosierdzie jest najbardziej potrzebne. Ten swoisty „pamiętnik” siostry Faustyny, przybliża nam smutna prawdę, ze „dusze giną”, ale też … Więcej…