„Przebudzenie charyzmatów” o. Falvo

Sztandarowa lektura Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W przystępny sposób autor, znany egzorcysta i charyzmatyk, opisuje Dary Ducha Świętego i sposób Jego działania w Kościele poprzez charyzmaty: uzdrawiania, dar języków, rozeznania, proroctwa i in.. Ułatwia rozeznanie prawdziwych Darów od fałszywych imitacji szatania i wyobraźni ludzkiej. Demaskuje działanie szatana we współczesnym świecie i uczy, jak skutecznie z nim walczyć przy pomocy Łaski Ducha Świętego. Zawiera wiele przyjkładów zaczerpniętych z praktyki duszpasterskiej autora.