„Przebudzenie charyzmatów” o. Falvo

Sztandarowa lektura Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W przystępny sposób autor, znany egzorcysta i charyzmatyk, opisuje Dary Ducha Świętego i sposób Jego działania w Kościele poprzez charyzmaty: uzdrawiania, dar języków, rozeznania, proroctwa i in.. Ułatwia rozeznanie prawdziwych Darów od fałszywych imitacji szatania i wyobraźni ludzkiej. Demaskuje działanie szatana we współczesnym świecie i uczy, jak skutecznie z nim walczyć przy pomocy Łaski Ducha Świętego. Zawiera wiele przyjkładów zaczerpniętych z praktyki duszpasterskiej autora.

Ks. Serafino Falvo, „Przebudzenie charyzmatów”. Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym 1995, 204 str. Posiada imprimatur.
Tł. Tomasz Stańczyk

Spis treści:

PRZEDMOWA ZAMIAST WSTĘPU
I. OGÓLNIE O CHARYZMATACH
-BRAK WIEDZY O CHARYZMATACH
-CHARYZMATY A ŚWIĘTOŚĆ
-CHARYZMATY S A DLA WSZYSTKICH
-NIEZBĘDNOŚĆ CHARYZMATÓW
-KILKA UWAG DODATKOWYCH
-PRZEBUDZENIE SIĘ CHARYZMATÓW
-ROZDZIAŁ CHARYZMATÓW
-NASZ UDZIAŁ W OBJAWIANIU SIĘ CHARYZMATÓW
-OCENA CHARYZMATÓW
-LICZBA CHARYZMATÓW

II. CHARYZMATY SŁOWA
-DAR JĘZYKÓW
-DAR TŁUMACZENIA
-DAR PROROCTWA

III. CHARYZMATY DZIEŁA
-DAR UZDRAWIANIA
-DAR CUDÓW
-DAR WIARY

IV. CHARYZMAT POZNANIA
-DAR ROZEZNANIA
-DAR WIEDZY
-DAR MĄDROŚCI

ZAKOŃCZENIE


Nasze intencje modlitewne: