„Szatan w życiu o. Pio”

Publikację pt. „Szatan w życiu o. Pio” stanowią wypisy z listów św. z Petrelciny, a także z pism jego braci zakonnych. Niezwykle ciężkie i złośliwe ataki szatana na o. Pio otwierają oczy tym wszystkim, którzy w diabła zwątpili, albo też którzy uwierzyli w skruchę ojca kłamstwa.

Na uwage zasługuje pierwsza częśc książki, którą stanowi króka i rzeczowa charakterystyka dokumentów Kościoła na temat Szatana.

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2002, stron 90.


Nasze intencje modlitewne: