„Wołanie Boga” Maria Sevray

„Wołanie Boga” to wybór z kilku tysięcy kartek napisanych z inspiracji Ducha Świętego przez Marię Sevray, prostą, świecką kobietę. Pisma te są gorącym zaproszeniem do głębokiej kontemplacji Boga, do wyciszenia, do modlitwy wewnętrznej i wstawienniczej. Objaśniają działanie Boga w duszy ludzkiej i obrazują wspaniałą i nieskończoną miłość Stwórcy do stworzenia. Ostatnią część stanowi niezwykle krzepiące wezwanie skierowane do chorych i ich opiekunów.

Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1994, stron 136.


Nasze intencje modlitewne: