Objawienia demoniczne. Prawdziwe historie o diabłach

Objawienia demonicznePrzegląd demonologii w ciągu wieków, zawierający udokumentowane i wstrząsające relacje o wielu przejawach działania złych duchów. Opisy zdarzeń zaprezentowane są na podstawie największych autorytetów (np.: Biblia, Homer, Arystoteles, św. Augustyn, św. Antoni Pustelnik, św. Benedykt, św. Franciszek z Asyżu, św. Jan od Krzyża, bł. Katarzyna Emmerich, św. Jan Bosco, św. o. Pio, św. s. Faustyna i inni). Pochodzą one tak z najdalszej otchłani dziejów, jak i z czasów nam bliskich, poprzez co odsłaniają jednocześnie prawdę o ukrytym, lecz morderczym oraz nieustannie trwającym konflikcie dobra i zła, którego uczestnikiem jest świat i ludzkość od początku istnienia. Książka podaje także przykłady metod, za pomocą których ludzie toczyli walkę z siłami ciemności.

„Piekło” F.X. Schouppe SI

Dogmat o piekle na przykładach faktów z życia świętych i historii Kościoła. W swym dziele ojciec Schouppe przedstawia nam pokrótce nieomylną naukę Kościoła o pie­kle, lecz koncentruje się głównie na uka­za­niu prawdziwych wydarzeń z życia ludzi, którzy w jakiś sposób doświadczyli strasz­nej rzeczywistości piekła, Karty historii Kościoła i żywotów świętych zawierają wiele świadectw kary wiecznej, … Więcej…

„Cztery sprawy ostateczne” Martin von Cochem OSFC

Książka ta służy nie tylko skupieniu uwagi na naczelnej przyczynie naszego istnienia, ale i doskonale precyzuje szereg poniekąd mniej znanych prawd naszej świętej religii, jak na przykład tę, że w godzinie śmierci dia­beł nie szczędzi sił, by zwieść nasze dusze na drogę potępienia. Dotyka też pytania, czy większa jest liczba zbawionych, czy po­tę­pionych, opowiada o … Więcej…

„Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj” G. Huber

Autor dr Georges Huber filozof i teolog jest osobą świecką, pracuje jako dziennikarz i pisze książki o treści religijnej. Niniejsza publikacja zawiera jasno przedstawioną doktrynę Kościoła na temat szatana. Podstawowe wiadomości z demonologii zostały oparte na Piśmie Świętym, na Tradycji, na Magisterium Papieży i na doświadczeniach wielu świętych jak na przykład św.Teresa z Avila, św.o.Pio, św. Franciszek z Asyżu, św.Wincenty Pallotti a także na dziełach św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna.

„Szatan w życiu o. Pio”

Publikację pt. „Szatan w życiu o. Pio” stanowią wypisy z listów św. z Petrelciny, a także z pism jego braci zakonnych. Niezwykle ciężkie i złośliwe ataki szatana na o. Pio otwierają oczy tym wszystkim, którzy w diabła zwątpili, albo też którzy uwierzyli w skruchę ojca kłamstwa. Na uwage zasługuje pierwsza częśc książki, którą stanowi króka … Więcej…

„Walczmy z szatanem” ks. Polak

Niezbędna książęczka dla każdego, kto chce aktywnie uczestniczyć w walce duchowej ze złymi duchami. Treściwie wyjaśnia działanie szatana oraz podaje sposoby obrony i walki z nim. Propaguje apostolski ruch do walki z szatanem – Rycerstwo Św. Michała Archanioła – oraz zawiera kilkanaście modlitw, m.in. o odrzucenie złych duchów oraz modlitw do Aniołów. Poręczny format jest … Więcej…

„Szatan istnieje naprawdę”

Książka „Szatan istnieje naprawdę” to zbiór wielu materiałów źródłowych, na które składają się wypowiedzi papieży i autorytetów moralnych, modlitw, fragmentów Biblii i treści objawień oraz wizji świętych dotyczących szatana i jego działania na świecie. Pierwotny kształt publikacji stanowiło opracowanie o. Bonifaciusa Gűnthera CCD, niemniej z każdym kolejnym wydaniem poszerzano ją o dodatkowe materiały, stąd też … Więcej…

„Znaki obecności szatana we wsp. świecie” – Christiani

„Znaki obecności szatana we współczesnym świecie” Leona Cristianiego to książka dość wyjątkowa i niezmiernie ciekawa. Zawiera sporo informacji, których próżno by szukać w innych katolickich publikacjach o podobnym charakterze. Któż bowiem zna niezwykły przypadek opętania Antoine’a Gaya? Kto wie o szatanie w Lourdes, próbującym za pomocą wymyślnych sztuczek zniszczyć wymowę prawdziwych objawień Matki Bożej? Te … Więcej…

„Diabeł? A jednak istnieje!” – Dominique Cerbelaud

Diabeł Czy jest tylko wytworem przewrażliwionej wyobraźni?Czy jest prawdziwie istniejącym i działającym stworzeniem? W naszych czasach postać diabła nie przestaje fascynować i niepokoić. Nigdy wcześniej nie było aż tylu próśb o egzorcyzmy, nigdy też nie było aż tak rozwiniętych praktyk satanistycznych. Czy chrześcijanie mogą przechodzić obojętnie obok tych zjawisk? Biblia mówi wiele o postaci szatana, … Więcej…