„Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj” G. Huber

Autor dr Georges Huber filozof i teolog jest osobą świecką, pracuje jako dziennikarz i pisze książki o treści religijnej. Niniejsza publikacja zawiera jasno przedstawioną doktrynę Kościoła na temat szatana. Podstawowe wiadomości z demonologii zostały oparte na Piśmie Świętym, na Tradycji, na Magisterium Papieży i na doświadczeniach wielu świętych jak na przykład św.Teresa z Avila, św.o.Pio, św. Franciszek z Asyżu, św.Wincenty Pallotti a także na dziełach św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna.

Szczególny nacisk autor kładzie na taktykę maskowania się wroga, problem odkrycia szatana, który lubi działać w ukryciu. Największym sukcesem szatana w dzisiejszych czasach jest to, że mało kto w niego wierzy, dzięki temu może działać zupełnie niezauważony. Przedstawia mechanizm kuszenia i drogi jakimi demon dociera do naszej świadomości i woli w codziennym życiu, podaje rodzaje pokus, na które często nabierają się pobożni chrześcijanie, kiedy to szatan przychodzi pod pozorami anioła światłości. Wyjaśnia także kto jest najbardziej łakomym kąskiem dla demona. Kładzie nacisk na znaczenie wiary, roztropności, pobożności i wreszcie Łaski Bożej w walce z podstępnymi zasadzkami diabła.

Porusza także zagadnienie opatrznościowego posługiwania się szatanem przez Boga dla osiągnięcia dobrych skutków duchowych. Często podkreśla, że tylko Chrystus może nas uratować od złego i tylko u Niego człowiek powinien szukać pomocy, łaski bo On na krzyżu już go zwyciężył i ustanowił kres jego panowania na tym świecie. W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy świadkami gwałtownego rozprzestrzeniania się zła, zgorszeń i demoralizacji, ta książka daje nam prostą odpowiedź kto jest tego sprawcą.

Lektura pozwala czytelnikowi wypracować sobie właściwy stosunek do Szatana jako osobowego wroga Boga i człowieka. Uświadomienie sobie obecności demona, wzmacnia naszą wiarę i przybliża nas do Chrystusa jedynego Zbawiciela. Stanowi więc ona ważną pomoc dla każdego kto roztropnie troszczy się o swój rozwój duchowy i pragnie pogłębić swoje wiadomości z demonologii, która niestety jest zbyt często przemilczana w dzisiejszych czasach.


Nasze intencje modlitewne: