„Mój anioł pójdzie przed tobą” G. Huber

Książka G. Hubera „Mój anioł pójdzie przed tobą” powinna być w każdym katolickiej rodzinie. Tak jak publikacje ks. Polaka, stanowi kopalnię wiedzy angeologicznej. Chyba nie ma pytania dotyczącego Aniołów, na które nie byłoby odpowiedzi w ksiązce Hubera. Ponadto w tym samym wydaniu zamieszoczne sąmodlitwy i nabożeństwa do Świętych Aniołów w przygotowaniu ks. michaelity Walerian Moroza … Więcej…

„Idź precz Szatanie ! Działanie diabła dzisiaj” G. Huber

Autor dr Georges Huber filozof i teolog jest osobą świecką, pracuje jako dziennikarz i pisze książki o treści religijnej. Niniejsza publikacja zawiera jasno przedstawioną doktrynę Kościoła na temat szatana. Podstawowe wiadomości z demonologii zostały oparte na Piśmie Świętym, na Tradycji, na Magisterium Papieży i na doświadczeniach wielu świętych jak na przykład św.Teresa z Avila, św.o.Pio, św. Franciszek z Asyżu, św.Wincenty Pallotti a także na dziełach św. Tomasza z Akwinu i św. Augustyna.