New Age i zwodnicze „dobro”

Pisane, na chwałę Pana i przestrogę. Moje świadectwo i Bożą działalność najlepiej ukaże, przybliżenie czytelnikowi pokrótce mojego życia i drogi, i tych konsekwencji które ją zakończyły, zakończonej pełnym oddaniem i niewolnictwem Jezusowi, Bogu, Maryi i całemu Niebu.

Większość świadectw omawia zagubienie i nawróceniu, tutaj zostanie opisany proces który doprowadził do zagubienia się w tym dziwnym współczesnym świecie.

Niezawodny jest tylko Jezus

Problemy zaczęły się, gdy miałam 13 lat. Byłam bardzo nieśmiała i nieporadna w kontaktach z ludźmi. Stąd męczyło mnie poczucie alienacji, odrzucenia przez grupę. Dlatego, żeby poczuć się lepiej, stworzyłam sobie świat fantazji, oparty na fascynacji magią, spirytyzmem i demonologią. Czytałam na ten temat wszystek chłam, jaki wpadł mi w ręce i próbowałam odprawiać różne rytuały.

„Szatan istnieje naprawdę”

Książka „Szatan istnieje naprawdę” to zbiór wielu materiałów źródłowych, na które składają się wypowiedzi papieży i autorytetów moralnych, modlitw, fragmentów Biblii i treści objawień oraz wizji świętych dotyczących szatana i jego działania na świecie. Pierwotny kształt publikacji stanowiło opracowanie o. Bonifaciusa Gűnthera CCD, niemniej z każdym kolejnym wydaniem poszerzano ją o dodatkowe materiały, stąd też … Więcej…