„Szatan istnieje naprawdę”

Książka „Szatan istnieje naprawdę” to zbiór wielu materiałów źródłowych, na które składają się wypowiedzi papieży i autorytetów moralnych, modlitw, fragmentów Biblii i treści objawień oraz wizji świętych dotyczących szatana i jego działania na świecie. Pierwotny kształt publikacji stanowiło opracowanie o. Bonifaciusa Gűnthera CCD, niemniej z każdym kolejnym wydaniem poszerzano ją o dodatkowe materiały, stąd też wydanie czwarte liczy około 550 stron i jest prawdopodobnie najobszerniejszą tego typu pozycją książkową. Niemniej zalecamy ostrożność: wiele dodanych części tej książki stanowią niezweryfikowane przez Kościół wizje i objawienia prywatne.

Imprimatur (o. Werner Parel, Monachium 1973) obejmuje tylko część książki (trzy z pięciu części).


Nasze intencje modlitewne: