Św. Michał Archanioł – pierwszy egzorcysta

Wszyscy wyznawcy Chrystusa otrzymują od Niego władzę i moc do odpędzania ataków szatana. Pierwszym stworzeniem, które z woli Boga rozpoczęło walkę z szatanem jest św. Michał Archanioł. Widzimy tego niebieskiego egzorcystę, uprawnionego do walki z szatanem przez samego Boga, jak razem z dobrymi i wiernymi Bogu Aniołami, strąca zbuntowane duchy w przepaść piekła. “I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego Aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Waz starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,7-9). Św. Michał Archanioł jako Wódz Zastępów Jahwe [Tego, Który Jest) (Joz 5,14), razem z Aniołami prowadził tę pierwszą bitwę o chwałę Stwórcy, duchową bitwę ze zbuntowanymi duchami. Szatan strącony z nieba wraz z upadłymi duchami, “świadom, że mało ma czasu” (Ap 12,12), pełen nienawiści rozpoczął walkę z ludźmi, którzy mieli zająć miejsce po upadłych duchach. Zwyciężył pierwszych rodziców zagarniając w niewolę całe ich potomstwo – całą ludzkość: “Cały świat leży w mocy Złego” (l J 5,19). Świat, to jest ludzie odrzucający Boga, znajduje się pod okupacją szatana.

„Aniołowie w historii zbawienia” ks. Marian Polak

Najobszerniejsza pozycja w polskiej literaturze religijnej poświęcona Aniołom i ich roli w historii zbawienia. Autor, ks. Marian Polak, od prawie 20 lat poświęca wiele uwagi tej tematyce. Ale również porusza zagadnienia dotyczące złych duchów i egzorcyzmów, co widać także w tej książce. Lektura przybliża czytelnikowi świat dobrych Aniołów, pokazuje ich przyjaźń i pomoc w naszym … Więcej…

„Aniołowie i ludzie w Mistycznym Ciele Chrystusa” ks. Marian Polak

Kolejna książka autorstwa ks. Polaka przybliżająca nam naszych Stróżów Aniołów. Autor przedstawia nam świat Aniołów: ich hierarchię, rolę w historii zbawienia, ich rolę w życiu Matki Bożej, świętych i w życiu człowieka. Daje rady dotyczące bronienia się przed atakami złych duchów za wstawiennictwem Aniołów. Nie brak wypowiedzi świętych i papieży o Posłańcach z nieba. W … Więcej…

„Święty Michał Archanioł…” ks. M. Polak

„Święty Michał Archanioł – Obrońca Ludu Starego i Nowego Przymierza” ks. Polaka to dzieło poświęcone św. Michałowi. Autor opierając się na Piśmie św., na nauce Ojców Kościoła i wielu świętych, papieży oraz Magisterium Kościoła przybliża czytelnikowi postać Księcia Zastępów. Książka zawiera kilka dodatkowych rozdziałów: o konieczności egzorcyzmów, o Ruchu Apostolskim i Rycerstwie św. Michała oraz … Więcej…

„Walczmy z szatanem” ks. Polak

Niezbędna książęczka dla każdego, kto chce aktywnie uczestniczyć w walce duchowej ze złymi duchami. Treściwie wyjaśnia działanie szatana oraz podaje sposoby obrony i walki z nim. Propaguje apostolski ruch do walki z szatanem – Rycerstwo Św. Michała Archanioła – oraz zawiera kilkanaście modlitw, m.in. o odrzucenie złych duchów oraz modlitw do Aniołów. Poręczny format jest … Więcej…