„Znaki obecności szatana we wsp. świecie” – Christiani

„Znaki obecności szatana we współczesnym świecie” Leona Cristianiego to książka dość wyjątkowa i niezmiernie ciekawa. Zawiera sporo informacji, których próżno by szukać w innych katolickich publikacjach o podobnym charakterze. Któż bowiem zna niezwykły przypadek opętania Antoine’a Gaya?

Kto wie o szatanie w Lourdes, próbującym za pomocą wymyślnych sztuczek zniszczyć wymowę prawdziwych objawień Matki Bożej? Te i inne historie składają się na pierwszą część książki Cristianiego. Dalsze rozdziały podejmują problematykę stosowania magii w XX wieku, opisują metody, narzędzia i sposoby działania demonów we współczesnym świecie, przedstawia sekty sataniczne i znane postacie historyczne, które w sposób jawny lub ukryty szerzyły kult szatana.


Nasze intencje modlitewne: