„Piekło” F.X. Schouppe SI

Image Dogmat o piekle na przykładach faktów z życia świętych i historii Kościoła. W swym dziele ojciec Schouppe przedstawia nam pokrótce nieomylną naukę Kościoła o pie­kle, lecz koncentruje się głównie na uka­za­niu prawdziwych wydarzeń z życia ludzi, którzy w jakiś sposób doświadczyli strasz­nej rzeczywistości piekła, Karty historii Kościoła i żywotów świętych zawierają wiele świadectw kary wiecznej, prze­ka­zanych w mistycznych wizjach i obja­wie­niach. Ojciec Schouppe daje nam ostrze­żenie, byśmy w każdej chwili byli gotowi do zdania rachunku przed Bogiem. Podkreśla, że z pomocą łaski Bożej możemy uniknąć kary wiecznej i zasłużyć na wieczną szczę­śliwość w niebie. Książka posiada impri­matur Kurii Metropolitalnej w Gdańsku, (str. 118).


Nasze intencje modlitewne: