„Wszystko o aniołach” Paul O’Sullivan OP

Tradycja katolicka uczy, że Bóg dał każdemu z nas w chwili narodzin własnego anioła stróża. W książce tej ojciec O’Sullivan wyjaśnia, że miłość tego anioła może być porównana jedynie z miłością macierzyńską. Ukazane też zostaje, jak anioły pomimo całej swej potęgi i majestatu, są niezwykle uprzejme, wierne i hojne – a nawet wdzięczne za naszą skromną miłość. Odpłacają się niezwykłą szczodrobliwością za nasze akty miłości w stosunku do nich. Autor opowiada też historie o św. Michale, św. Gabrielu, św. Rafale, a także o aniołach i św. Gemmie, św. Agnieszce i wiele innych. Książka posiada imprimatur Kurii Metropolitalnej w Gdańsku. (str. 176)


Nasze intencje modlitewne: