„Wszystko o aniołach” Paul O’Sullivan OP

Tradycja katolicka uczy, że Bóg dał każdemu z nas w chwili narodzin własnego anioła stróża. W książce tej ojciec O’Sullivan wyjaśnia, że miłość tego anioła może być porównana jedynie z miłością macierzyńską. Ukazane też zostaje, jak anioły pomimo całej swej potęgi i majestatu, są niezwykle uprzejme, wierne i hojne – a nawet wdzięczne za naszą … Więcej…

„Jak uniknąć czyśćca” P. O’Sullivan OP

P. O' Sullivan, dominikanin, znany już jest czytelnikowi polskiemu z wcześniej wyda­nych i cieszących się sympatią czytelników książek „Wszystko o aniołach” i „Duch Święty nasz największy przyjaciel”. W tej książce przypomina, iż ze wszystkich sił po­win­niś­my starać się skrócić naszą czyść­cową pokutę. Przypomina co o czyśćcu mó­wili Doktorzy Kościoła i mistycy, którym dane było ujrzeć … Więcej…