„Jak uniknąć czyśćca” P. O’Sullivan OP

P. O' Sullivan, dominikanin, znany już jest czytelnikowi polskiemu z wcześniej wyda­nych i cieszących się sympatią czytelników książek „Wszystko o aniołach” i „Duch Święty nasz największy przyjaciel”. W tej książce przypomina, iż ze wszystkich sił po­win­niś­my starać się skrócić naszą czyść­cową pokutę. Przypomina co o czyśćcu mó­wili Doktorzy Kościoła i mistycy, którym dane było ujrzeć … Więcej…