„Nabożeństwo w intencji dusz czyśćcowych” W. Doyle Gilligan

  Nowe wydanie, poszerzone o dodatkowe modlitwy i Oficjum za zmarłych. Książka mówi o odpustach, a także o dok­try­nie kościoła – przeszłej, teraźniejszej i zaw­sze obowiązującej – wskazując jak nauki te można zastosować w intencji dusz czyśćcowych. Uwzględniono w niej mod­litwy i sposobności, dzięki którym można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za tych, których kochamy, a którzy odeszli przed nami ze z nakiem pokoju. W celu peł­niejszego zrozumienia istoty odpustów przy­toczono Konstytucję Apostolską. (str. 174).


Nasze intencje modlitewne: