„Nabożeństwo do aniołów” W. Doyle Gilligan

To skromna książeczka, ale pełna głę­bo­kiego zrozumienia kwestii aniołów. Po pierw­szym czytaniu można już rozmawiać z aniołami. Ale nie powinno się poprzestać jedynie na jej przeczytaniu. Nadano jej pos­tać modlitewnika, a ten, kto często będzie z niej korzystał, zaprzyjaźni się z aniołami.

„Nabożeństwo w intencji dusz czyśćcowych” W. Doyle Gilligan

Nowe wydanie, poszerzone o dodatkowe modlitwy i Oficjum za zmarłych. Książka mówi o odpustach, a także o dok­try­nie kościoła – przeszłej, teraźniejszej i zaw­sze obowiązującej – wskazując jak nauki te można zastosować w intencji dusz czyśćcowych. Uwzględniono w niej mod­litwy i sposobności, dzięki którym można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za tych, których … Więcej…