„Nabożeństwo do aniołów” W. Doyle Gilligan

To skromna książeczka, ale pełna głę­bo­kiego zrozumienia kwestii aniołów. Po pierw­szym czytaniu można już rozmawiać z aniołami. Ale nie powinno się poprzestać jedynie na jej przeczytaniu. Nadano jej pos­tać modlitewnika, a ten, kto często będzie z niej korzystał, zaprzyjaźni się z aniołami.


Nasze intencje modlitewne: