„Czyściec w świetle legend i żywotów świętych” F. X. Schouppe, SJ

Najlepszą wizytówkę książki stanowią słowa jej autora: „Nie zamierzam tu dowodzić istnienia czyśćca umysłom sceptycznym, ale lepiej uzmysłowić je pobożnym, którzy święcie wierzą w ów dogmat objawiony przez Boga. To do nich, mówiąc konkretnie, adresowana jest ta książka, mająca dać im mniej chaotyczny obraz czyśćca. Świadomie przedstawiam tu obraz wyraźniejszy niż ten, który utrwalił się … Więcej…

„Piekło” F.X. Schouppe SI

Dogmat o piekle na przykładach faktów z życia świętych i historii Kościoła. W swym dziele ojciec Schouppe przedstawia nam pokrótce nieomylną naukę Kościoła o pie­kle, lecz koncentruje się głównie na uka­za­niu prawdziwych wydarzeń z życia ludzi, którzy w jakiś sposób doświadczyli strasz­nej rzeczywistości piekła, Karty historii Kościoła i żywotów świętych zawierają wiele świadectw kary wiecznej, … Więcej…