Za żywych i umarłych

Modlitwa. Wszechmogący wieczny Boże, który rozciągasz swą władzę nad żywymi i umarłymi, który okazujesz miłosierdzie tym wszystkim, co dzięki swej wierze i uczynkom dobrym Twoimi być mają, najpokorniej błagamy Cię, aby ci, za których ofiarujemy modlitwy nasze, tak na tym świecie żyjący, jako też do wieczności już przeniesieni, za przyczyną wszystkich Świętych Twoich dostąpili z łaskawości Twojej odpuszczenia wszystkich swoich przewinień. Przez Pana…

Sekreta. Boże, Ty sam jeden znasz liczbą wybranych, którzy się znajdą w niebieskiej szczęśliwości, daj, prosimy, aby za przyczyną wszystkich świętych Twoich imiona tych, których polecono naszej modlitwie, oraz wszystkich wiernych, zachowała spisane księga szczęśliwego przeznaczenia. Przez Pana…

Pokomunia. Niech nas oczyszczą, prosimy Cię, wszechmocny i miłosierny Panie, te Sakrameniy, które spożyliśmy, a za przyczyną świętych Twoich spraw, aby ten przyjęty Twój Sakrament nie uczynił nas winnymi kary, lecz vyjednał nam zbawienne przebaczenie, aby obmył nas z grzechów, umocnił nas przeciw ułomnościom, ty stał się obroną przeciw wszystkim niebezpieczeństwom świata i odpuścił wszystkie grzechy
wiernych Twoich, tak żywych jak i umarłych. Przez Pana…

Oratio. Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide et opere futuros esse praenoscis : te supplices exoramus ; ut, pro quibus effundere preces decrevimus, quosque vel praesens saeculum adhuc in carne retinet, vel futurum iam exutos corpore suscepit, intercedentibus omnibus Sanctis tuis, pietatis tuae clementia omnium dełictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum…

Secreta. Deus, cui soli cognitus est numerus electorum in superna felicitate locandus : tribue, quaesumus ; ut, intercedentibus omnibus Sanctis tuis, universorum, quos in oratione commendatos suscepimus, et omnium fidelium nomina, beatae praedestinationis liber adscripta retineat. Per Dominum…

Postcomm. Purificent nos, quaesumus, omnipotens et misericors Deus, sacramenta quae sumpsimus : et, intercedentibus omnibus Sanctis tuis, praesta ; ut hoc tuum sacramentum non sit nobis reatus ad poenam, sed intercessio salutaris ad veniam : sit ablutio scelerum, sit fortitudo fragilium, sit contra omnia mundi pericula firmamentum : sit vivorum atque mortuorum fidelium remissio omnium dełictorum. Per Dominum…


Nasze intencje modlitewne:

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.