Za żywych i umarłych

Modlitwa. Wszechmogący wieczny Boże, który rozciągasz swą władzę nad żywymi i umarłymi, który okazujesz miłosierdzie tym wszystkim, co dzięki swej wierze i uczynkom dobrym Twoimi być mają, najpokorniej błagamy Cię, aby ci, za których ofiarujemy modlitwy nasze, tak na tym świecie żyjący, jako też do wieczności już przeniesieni, za przyczyną wszystkich Świętych Twoich dostąpili z łaskawości Twojej odpuszczenia wszystkich swoich przewinień. Przez Pana…

Sekreta. Boże, Ty sam jeden znasz liczbą wybranych, którzy się znajdą w niebieskiej szczęśliwości, daj, prosimy, aby za przyczyną wszystkich świętych Twoich imiona tych, których polecono naszej modlitwie, oraz wszystkich wiernych, zachowała spisane księga szczęśliwego przeznaczenia. Przez Pana…

Pokomunia. Niech nas oczyszczą, prosimy Cię, wszechmocny i miłosierny Panie, te Sakrameniy, które spożyliśmy, a za przyczyną świętych Twoich spraw, aby ten przyjęty Twój Sakrament nie uczynił nas winnymi kary, lecz vyjednał nam zbawienne przebaczenie, aby obmył nas z grzechów, umocnił nas przeciw ułomnościom, ty stał się obroną przeciw wszystkim niebezpieczeństwom świata i odpuścił wszystkie grzechy
wiernych Twoich, tak żywych jak i umarłych. Przez Pana…

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last

2 komentarze do wpisu „Za żywych i umarłych”

Możliwość komentowania jest wyłączona.