O pokorę

Modlitwa. Boże, Ty pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym laskę dajesz : udziel nam cnoty prawdziwej pokory, jakiej przykład dał na sobie Twój Jednorodzony, abyśmy nigdy pychą nie wywoływali Twego gniewu, lecz raczej upokorzeni otrzymywali dary Twej łaski. Przez tegoż Pana…

Sekreta. Ta ofiara, prosimy Cię, Panie, niech nam wyjedna łaskę prawdziwej pokory; a równocześnie niech usunie z serc naszych pożądliwość ciała i oczu oraz pychę żywota; abyśmy żyjąc trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie osiągnęli nagrodę wieczną. Przez Pana…

Pokomunia. Przyjęcie tego Sakramentu niechaj z plamy grzechowej nas oczyści, a nas pokornie się sprawujących niech doprowadzi do Królestwa niebieskiego. Przez Pana…
 

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last