O miłość

Modlitwa. Boże, Ty sprawiasz, że miłującym Ciebie wszystko wychodzi na dobre, daj sercom naszym niezłomne uczucie Twej miłości; aby żadne doświadczenie nie potrafiło przytłumić pragnień, które od Ciebie pochodzą. Przez Pana…

Sekreta. Boże, Ty nas odnawiasz na swoje podobieństwo przez Sakramenta i przykazania: umocnij kroki nasze na ścieżkach Twoich, a przez tę ofiarę, którą Ci składamy, dozwól nam posiąść rzeczywiście dar miłości, którego kazałeś nam spodziewać się od Ciebie. Przez Pana…

Pokomunia. Panie, prosimy, niechaj łaska Ducha Świętego oświeci serca nasze, i niech je obficie pokrzepi słodyczą doskonałej miłości. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego…
 

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last