O miłość

Modlitwa. Boże, Ty sprawiasz, że miłującym Ciebie wszystko wychodzi na dobre, daj sercom naszym niezłomne uczucie Twej miłości; aby żadne doświadczenie nie potrafiło przytłumić pragnień, które od Ciebie pochodzą. Przez Pana…

Sekreta. Boże, Ty nas odnawiasz na swoje podobieństwo przez Sakramenta i przykazania: umocnij kroki nasze na ścieżkach Twoich, a przez tę ofiarę, którą Ci składamy, dozwól nam posiąść rzeczywiście dar miłości, którego kazałeś nam spodziewać się od Ciebie. Przez Pana…

Pokomunia. Panie, prosimy, niechaj łaska Ducha Świętego oświeci serca nasze, i niech je obficie pokrzepi słodyczą doskonałej miłości. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego…
 

Oratio. Deus, qui diligentibus te facis cuncta prodesse : da cordibus nostris inviolabilem tuae caritatis affectum ; ut desideria, de tua inspiratione concepta, nulia possint tentatione mutari. Per Dominum…

Secreta. Deus, qui nos ad imaginem tuam sacramentis renovas et praeceptis : perfice gressus nostros in semitis tuis ; ut caritatis donum, quod fecisti a nobis sperari, per haec, quae offerimus sacrificia, facias veraciter apprehendi. Per Dominum…

Postcomm. Sancti Spiritus gratia, quaesumus, Domine, corda nostra illuminet: et perfectae caritatis dulcedine abundanter reficiat. Per Dominum… in unitate eiusdem Spiritus Sancti…


Nasze intencje modlitewne: