O zdrowie żywych

Modlitwa. Wyciągnij, Panie, z nieba Twą prawicę ku pomocy wiernych Twoich: aby Cię całym sercem szukali i otrzymali to, o co proszą godziwie. Przez Pana…

Sekreta. Daj się przejednać, Panie, modłami naszymi i przyjmij łaskawie te dary ludu Twojego: aby zaś niczyje pragnienie nie było bez skutku, niczyja modlitwa daremną, daj nam skutecznie osiągnąć, o co z wiarą prosimy. Przez Pana…

Pokomunia. Daj wiernym Twoim, prosimy Cię, Panie, wytrwałość w szczerości i wierności: aby wzmocnieni w miłości Bożej, nie dali się od niej oderwać żadną pokusa. Przez Pana…
 

Oratio. Praetende, Domine, fidelibus tuis dexteram caelestis auxilii : ut te toto corde perquirant, et quae digne postulant, consequi mereantur. Per Dominum…

Secreta. Propitiare, Domine, supplicationibus nostris, et has oblationes fidelium tuorum, quas tibi pro incolumitate eorum offerimus, benignus assume : et, ut nullius sit irritum votum, nullius vacua postulatio, praesta, quaesumus ; ut, quod fideliter petimus, efficaciter consequamur. Per Dominum…

Postcomm. Da fidelibus tuis, quaesumus, Domine, in tua fide et sinceritate constantiam : ut in caritate divina firmati, nullis tentationibus ab eius integritate vellantur. Per Dominum…


Nasze intencje modlitewne: