O zdrowie żywych

Modlitwa. Wyciągnij, Panie, z nieba Twą prawicę ku pomocy wiernych Twoich: aby Cię całym sercem szukali i otrzymali to, o co proszą godziwie. Przez Pana…

Sekreta. Daj się przejednać, Panie, modłami naszymi i przyjmij łaskawie te dary ludu Twojego: aby zaś niczyje pragnienie nie było bez skutku, niczyja modlitwa daremną, daj nam skutecznie osiągnąć, o co z wiarą prosimy. Przez Pana…

Pokomunia. Daj wiernym Twoim, prosimy Cię, Panie, wytrwałość w szczerości i wierności: aby wzmocnieni w miłości Bożej, nie dali się od niej oderwać żadną pokusa. Przez Pana…
 

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last