O pomoc w przeciwnościach

Modlitwa. Przyjmij łaskawie, prosimy Cię, Panie, modlitwy Kościoła Twego, aby po zwalczeniu wszelkich przeciwności i błędów mógł swobodnie Tobie służyć. Przez Pana…

Sekreta. Ochraniaj nas, Panie, sprawujących święte tajemnice Twoje, abyśmy całkiem oddani sprawom Bożym służyli Tobie i ciałem, i dusza. Przez Pana…

Pokomunia. Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby ci, którym dozwalasz weselić się uczestnictwem w Boskich tajemnicach, podlegali "ludzkim niebezpieczeństwom. Przez Pana…
 

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last