O powściągliwość

Modlitwa. O Panie, rozpal sumienia nasze i serca nasze ogniem Ducha Świętego, abyśmy Ci w nieskazitelności ciała służyli i czystym sercem Tobie się podobali. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego…

Sekreta. Zerwij, Panie, pęta grzechów naszych, i udziel nam tego, co już pierwej nam dałeś, abyśmy mogli z pełną swoboda i z czystym sumieniem złożyć Tobie ofiarę pochwalną: i zbaw teraz, przebaczając nam, jak niegdyś zbawiłeś przez łaskę. Przez Pana…

Pokomunia. Panie, wspomożycielu nasz i obrono nasza, wspieraj nas; i niech zakwitną duch i ciało nasze siłą wstydliwości i pierwotną czystością: abyśmy przez tę ofiarę, Tobie złożoną oczyszczeni zostali od wszelkich grzechów. Przez Pana…
 

Oratio. Ure igni Sancti Spiritus renes nostros, et cor nostrum, Domine : ut tibi casto corpore serviamus, et mundo corde placeamus. Per Dominum… in unitate eiusdem Spiritus Sancti…

Secreta. Dirumpe, Domine, vincula peccatorum nostrorum : et, ut sacrificare tibi hostiam laudis absoluta libertate, ac munda mente possimus, retribue quae ante tribuisti ; et salva nos per indulgentiam, quos dignatus es salvare per gratiam. Per Dominum…

Postcomm. Domine, adiutor et protector noster, adiuva nos : et refloreat cor et caro nostra vigore pudicitiae, et castimoniae novitate : ut per hoc sacrificium, quod tuae obtulimus pietati, ab omnibus tentationibus emundemur. Per Dominum…


Nasze intencje modlitewne: