O cierpliwość

Modlitwa. Boże, Ty cierpliwością Twego Jednorodzonego Syna starłeś pychę dawnego wroga: daj nam, prosimy Cię, tą łaską, byśmy godnie uczcili to, co On za nas poniósł, a tak za Jego przykładem znosili wszelkie przeciwności. Przez tegoż Pana…

Sekreta. Panie, prosimy Cię, przyjmij łaskawie daninę naszej ofiary, którą Ci składamy w tej świętej czynności, abyś nam raczył udzielić daru cierpliwości. Przez Pana…

Pokomunia. Panie, prosimy, niech te Tajemnice przenajświętsze, któreśmy przyjęli, przywrócą nam utraconą łaskę, a udzielą nam daru cierpliwości we wszystkich niepowodzeniach, dając nam moc zawsze i wszędzie. Przez Pana…
 

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last