O odpuszczenie grzechów

Modlitwa. Boże, Ty nikogo nie odrzucasz, ale nawet dla największych grzeszników, gdy pokutują, jesteś łaskawy w zmiłowaniu; wejrzyj na pokorne prośby nasze i daj światło duszom naszym, byśmy byli zdolni spełnić Twe przykazania. Przez Pana…

Sekreta. Ta tu ofiara, którą Ci, Panie, za przewiny nasze przynosimy, niech będzie przez Ciebie przyjęta i niech wyjdzie na zbawienie tak żywym, jak i umarłym. Przez Pana…

Pokomunia. Wszechmogący Boże, usłysz błagania Twojej rodziny: i spraw, aby te święte dary, od Ciebie otrzymane, za Twoją łaską, w nas nienaruszone zostały. Przez Pana…
 

Oratio. Deus, qui nullum respuis, sed quantumvis peccantibus, per poenitentiam pia miseratione placaris : respice propitius ad preces humilitatis nostrae, et illumina corda nostra ; ut tua valeamus implere praecepta. Per Dominum…

Secreta. Praesens sacrificium, Domine, quod tibi pro delictis nostris offerimus, sit tibi munus acceptum : et tam viventibus quam defunctis proficiat ad salutem. Per Dominum…

Postcomm, Exaudi preces familiae tuae, omnipotens Deus : et praesta ; ut sancta haec, quae a te sumpsimus, incorrupta in nobis, te donante, serventur. Per Dominum…


Nasze intencje modlitewne: