O odpuszczenie grzechów

Modlitwa. Boże, Ty nikogo nie odrzucasz, ale nawet dla największych grzeszników, gdy pokutują, jesteś łaskawy w zmiłowaniu; wejrzyj na pokorne prośby nasze i daj światło duszom naszym, byśmy byli zdolni spełnić Twe przykazania. Przez Pana…

Sekreta. Ta tu ofiara, którą Ci, Panie, za przewiny nasze przynosimy, niech będzie przez Ciebie przyjęta i niech wyjdzie na zbawienie tak żywym, jak i umarłym. Przez Pana…

Pokomunia. Wszechmogący Boże, usłysz błagania Twojej rodziny: i spraw, aby te święte dary, od Ciebie otrzymane, za Twoją łaską, w nas nienaruszone zostały. Przez Pana…
 

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last