O odpędzenie złych myśli

Modlitwa. Najłaskawszy, wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na prośby nasze; a dusze nasze uwolnij od pokus złych myśli, byśmy zdołali być godnym przybytkiem Ducha Świętego. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego…

Sekreta. Panie, ofiary te składamy Ci za nasze zbawienie, byś uwolnił dusze nasze od nieczystych myśli i w nienaruszeniu je zachował, oraz łaską Ducha Świętego oświecić raczył. Przez Pana… w jedności tegoż…

Pokomunia. Boże, Ty oświecasz każdego człowieka, przychodzącego na ten świat; prosimy Cię, rozjaśnij serca nasze blaskiem Twej łaski, abyśmy byli w stanie myśleć zawsze o tym, co godne Ciebie i co się Tobie podoba, oraz miłować Cię z całej duszy. Przez Pana…
 

Oratio. Omnipotens et mitissime Deus, rcspice propitius ad preces nostras : et libera corda nostra de malarum tentationibus cogitationum ; ut Sancti Spiritus dignum fieri habitaculum mereamur. Per Dominum… in unitate ejusdem Spiritus Sancti…

Secreta. Has tibi, Domine, offerimus oblationes pro salute nostra : quatenus animas nostras ab immundis cogitationibus purges, illaesasque custodias, et Sancti Spiritus gratia illuminare digneris. Per Dominum… in unitate eiusdem Spiritus Sancti…

Postcomm. DeuS, qui illuminas omnem hominem venientem in hunc mundum : illumina, quaesumus, corda nostra gratiae tuae splendore ; ut d


Nasze intencje modlitewne:

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.