Dziesiątek różańca za dusze w czyśćcu

Modlitwę tę odmawia się na różańcu jako następny dziesiątek.

Modlimy się:
Ojcze nasz….., następnie 10 razy:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

Który się zlitować raczył nad duszami w czyśćcu cierpiącymi.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za duszami, żeby jak najprędzej z mąk czyśćca wybawione były.Amen.

Chwała Ojcu i Synowi………..

O mój Jezu, przebacz…….

Wieczny odpoczynek….


Nasze intencje modlitewne: