Koronka za zmarłych

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.na początkowych paciorkach:Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.Kocham Cię, Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości.na małych paciorkach 10 razy:Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.zakończyć znakiem krzyża i modlitwą:Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci tę modlitwę … Więcej…

Koronka do św. Michała Archanioła i Chórów anielskich

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 25.11.1993 r. nr 2041/K/93

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać ją grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Dzienniczek Siostry Faustyny, z. 2 (687)

Do odmawiania na różańcu

Koronka do Mistycznego Ciała Chrystusa

Do odmawiania na różańcu

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 26.04.1999 r. nr 443/K/99