Koronka za zmarłych

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. na początkowych paciorkach: Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.Kocham Cię, Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości. na małych paciorkach 10 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. zakończyć znakiem krzyża i modlitwą: Boże mój, przez Najsłodsze … Więcej…

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać ją grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Dzienniczek Siostry Faustyny, z. 2 (687)

Do odmawiania na różańcu