Koronka do św. Michała Archanioła i Chórów anielskich

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 25.11.1993 r. nr 2041/K/93

1. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi mojemu Chwała Ojcu itd.

2. Wymienia się poszczególne Chóry:

    * na cześć CHÓRU SERAFINÓW
    * na cześć CHÓRU CHERUBINÓW
    * na cześć CHÓRU TRONÓW
    * na cześć CHÓRU PANOWAŃ
    * na cześć CHÓRU MOCARSTW
    * na cześć CHÓRU WŁADZ
    * na cześć CHÓRU ZWIERZCHNOŚCI
    * na cześć CHÓRU ARCHANIOŁÓW
    * na cześć CHÓRU ANIOŁÓW

Po wymienieniu poszczególnego CHÓRU odmawia się l raz Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu oraz wezwanie: Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i niebieskiego (wstawiamy nazwę chóru) – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

3.     Na cześć św. Michała Archanioła: Ojcze nasz…
        Na cześć św. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz…
        Na cześć św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz…
        Na cześć św. Anioła Stróża: Ojcze nasz…

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


Nasze intencje modlitewne: