Koronka do Mistycznego Ciała Chrystusa

Do odmawiania na różańcu

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 26.04.1999 r. nr 443/K/99

1. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
2. (3 razy) Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu przez Jezusa Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało.
3. (na dużych ziarnkach): Uwielbienie, chwała i dziękczynienie niech wznoszą się ku Tobie, Ojcze niebieski, w Duchu Świętym, przez Jezusa Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało.
4. (na małych ziarnkach): Błogosławimy Cię, Ojcze niebieski, w Duchu Świętym, przez Jezusa Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało.
5. Na zakończenie (3 razy): Ojcze niezmierzonego miłosierdzia, wysławiamy Cię w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszą Matkę, świętego Michała Archanioła, wszystkie chóry Aniołów i rzesze Świętych oraz święte dusze czyśćcowe.


Nasze intencje modlitewne: