O przyczynę Świętych

Modlitwa. Broń nas, prosimy Cię, Panie, od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bogarodzicy Maryi zawsze Dziewicy, świętego Józefa, świętych apostołów Twoich Piotra i Pawła, świętego N. (wymienić patrona kościoła) oraz wszystkich świętych udziel nam łaski pomyślności i pokoju, aby Kościół Twój pokonawszy wszelkie przeciwności i błędy służył Tobie w bezpiecznej wolności. Przez tegoż Pana…

Sekreta. Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz: a mocą tego Sakramentu strzeż nas od wszystkich nieprzyjaciół duszy i ciała, i udziel nam łaski w tym życiu i chwały w przyszłości. Przez Pana…

Pokomunia. Prosimy Cię, Panie, niechaj złożona Ci danina w boskim Sakramencie oczyści nas i wzmocni, a za przyczyną błogosławionej Bogarodzicy Maryi Dziewicy, św. Józefa, świętych apostołów Twoich Piotra i Pawła, św. N. (wymienić patrona kościoła) oraz wszystkich Świętych, niechaj nam wyjedna odpuszczenie wszystkich występków i od wszelkiej przeciwności wybawi. Przez tegoż Pana…
 

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last