Instrukcja do modlitw

I. Rodzaje kolekt

Należy rozróżnić dwa rodzaje kolekt (przez ten wyraz rozumiemy ten tu modlitwę mszalną, sekretę i pokomunią).

1. Kolekta główna danej Mszy, oraz kolekty dla wspomnienia inne dla go święta obchodzonego w tym samym dniu, lub o oktawy, wigilii i ferii uprzywilejowanej (np. Wielkiego Postu).

2. Kolekty dodatkowe albo nakazane (jak np. przy wystawieniu Najśw. Sakramentu) lub z rozkazu Biskupa ordynariusza (imperata) albo dowolnie wybrane z kolekt w różnych potrzebach.

 

II. Zasadnicze przepisy

Zasadniczo:

1. W święta rytu zdwojonego: jest tylko kolekta główna (czasem
dochodzi wspomnienie lub modlitwa nakazana przez Biskupa).

2. W dni zwykle i w ferie oprócz wspomnień kapłan może sobie
dodać kolektę w różnych potrzebach; jednakowoż liczba ogól aa kolekt nie może przekraczać 3.

 

III. Zakończenie modlitw

Zakończenie modlitw (kolekty, sekrety i pokomunii) w tym mszale jest podane tylko w pierwszych dwu słowach, dlatego, kto modli się z mszału, może kończyć modlitwy albo krótszą, albo raczej dłuższa formułą. Kapłan przy Mszy zawsze odmawia dłuższe zakończenie. Zakończenia modlitw w pełnym brzmieniu są następujące:

1. Jeżeli modlitwa skierowana jest do Boga Ojca, to w mszaliku przy tych modlitwach podano początek końcowej formuły: Przez Pana… Wtedy dłuższa formuła brzmi: Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.
Krótsza jest taka: Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Jeżeli modlitwa jest skierowana do Syna Bożego (Jezusa Chrystusa) to formuła końcowa zaczyna się: Który żyjesz…
Wtedy dłuższa formuła brzmi: Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.
Krótsza Jest taka: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

3. Jeżeli modlitwa skierowana jest do Boga Ojca, a Syn Boży jest
wymieniony na początku tejże modlitwy, to formuła końcowa zaczyna
się: Przez tegoż…
Wtedy dłuższa formuła brzmi: Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.
Krótsza jest taka: Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. (Tu prawie wszystko podobne jak przy pierwszej formule).

4. Jeżeli w modlitwie (jak pod 3) Syn Boży wzmiankowany jest na
jej końcu, to zakończenie zaczyna się od: Który z Tobą…
Wtedy dłuższa formuła brzmi: Który z Tobą żyje i króluje… (jak I). Krótsza jest taka: Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

5. Jeżeli Duch Święty jest wspomniany w modlitwie, to dłuższa formuła ma dodatek: w jedności tegoż Ducha Świętego…


Nasze intencje modlitewne: