Zachęty do sakramentu Eucharystii

Św. Jan Chryzostom (†407)

„Od tego stołu odchodzimy, jakoby lwy ogniem ziejące, straszni szatanom, rozpamiętując, kto to jest naszą Głową i jak wielką miłość nam okazał… Ta Krew godnie przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów sprowadza… Ta Krew przelana cały świat obmywa… To jest ta cena świata; to jest cena, za którą Chrystus Pan Kościół kupił… To rozważanie nasze namiętności uśmierza… Dokąd że tedy będziemy do rzeczy doczesnych przywiązani? Kiedyż się obudzimy? Jak długo troskę o nasze zbawienie zaniedbywać będziemy? Rozpamiętujmy tedy te dobra, których nam Pan udzielić raczył, bądźmy Mu za to wdzięczni,  
chwałę Mu oddający nie tylko przez samą wiarę, ale przez uczynki”  
(Homilia do św. Jana XLVI)

Św. Paweł od Krzyża (†1775)

„Święta Komunia jest najbardziej skutecznym środkiem, aby zjednoczyć się z Bogiem.”

„Pamiętaj aby nie zaprzestawać przyjmowania Komunii Św., przyjmuj ją codziennie… .Głównym wysiłkiem szatana jest odsunąć nas od Anielskiego Stołu, gdzie otrzymujemy pożywienie na życie wieczne i gdzie dusza staje się okrutna dla demonów.” List do Siostry Kolumby Gandolfi (fragment)

Św. o. Pio (†1968)

„W tych tak smutnych czasach śmierci wiary, triumfującej bezbożności, najbezpieczniejszym środkiem uchronienia się przed chorobą zakaźną, która nas otacza, jest wzmacnianie się pokarmem eucharystycznym. Rzeczą oczywistą jest, że nie może się nim wzmocnić ten, kto miesiącami nie karmi się ciałem nieskalanego Baranka Bożego.”

bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (†1906)

„Nic tak nie wyraża miłości ukrytej w Sercu Bożym, jak Eucharystia. To jest zjednoczenie, dokonanie, to On w nas, a my w Nim. Czyż to nie niebo na ziemi, niebo w wierze?”.

św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) (†1942)

„W Najświętszym Sakramencie obecny jest Zbawiciel; On to ponawia codziennie na ołtarzu swoją  ofiarę krzyżową; w Komunii świętej pragnie On zjednoczyć  się ściśle z każdą poszczególną duszą”

św. Jan Maria Vianney (†1859)

„Podczas swego ziemskiego życia Jezus Chrystus nigdy nie przechodził przez żadne miejsce bez obfitości swoich błogosławieństw, z czego możemy wnioskować, jak wielkie i bezcenne winny być dary, w których uczestniczą ci, co mają szczęście przyjmować Go w Komunii świętej; inaczej mówiąc, największe nasze szczęście na tym świecie polega na przyjmowaniu Jezusa w Komunii świętej.” (Kazanie o komunii świętej)

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (†1897)

„Gdy udało się diabłu oddalić duszę od Komunii świętej, zyskał wszystko”

św. Faustyna (†1938)

„W pewnej chwili bardzo pragnęłam przystąpić do Komunii św.. ale miałam pewną wątpliwość, i nie przystąpiłam. Cierpiałam z tego powodu strasznie. Zdawało mi się, że mi serce pęknie z bólu. Kiedy zajęłam się pracą, pełna gorzkości w sercu, nagle stanął Je­zus przy mnie i rzekł mi: Córko moja, nie opuszczaj Komunii św., chyba wtenczas, kiedy wiesz dobrze, że upadłaś ciężko, poza tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze mną w mojej tajemnicy miłości. Drobne twoje usterki znikną w mojej mi­łości, jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. Wiedz o tym, że zas­mucasz mnie bardzo, kiedy mnie opuszczasz w Komunii św.” (Dzienniczek 156)


Nasze intencje modlitewne: