Zachęty do sakramentu Eucharystii

Św. Jan Chryzostom (†407)

„Od tego stołu odchodzimy, jakoby lwy ogniem ziejące, straszni szatanom, rozpamiętując, kto to jest naszą Głową i jak wielką miłość nam okazał… Ta Krew godnie przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów sprowadza… Ta Krew przelana cały świat obmywa… To jest ta cena świata; to jest cena, za którą Chrystus Pan Kościół kupił… To rozważanie nasze namiętności uśmierza… Dokąd że tedy będziemy do rzeczy doczesnych przywiązani? Kiedyż się obudzimy? Jak długo troskę o nasze zbawienie zaniedbywać będziemy? Rozpamiętujmy tedy te dobra, których nam Pan udzielić raczył, bądźmy Mu za to wdzięczni,
chwałę Mu oddający nie tylko przez samą wiarę, ale przez uczynki”
(Homilia do św. Jana XLVI)

Św. Paweł od Krzyża (†1775)

„Święta Komunia jest najbardziej skutecznym środkiem, aby zjednoczyć się z Bogiem.”

Strony: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last