Ruch Pasterzy Nowego Serca CORDA PIA

Jest takie miejsce w Beskidzie Żywieckim, gdzie w sposób szczególny Najświętsza Maryja Panna upodobała sobie prowadzić wiernych do swego Syna Jezusa Chrystusa. Miejscem tym jest niewielka wioska Rychwałd wraz z malowniczo położonym Sanktuarium Pani Ziemi Żywieckiej. Sanktuarium prowadzone od 1946 roku przez franciszkanów krakowskiej prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych przeżywało 17. lipca 2005 roku uroczystość 40-lecia koronacji cudownego obrazu koronami papieskimi. Wśród wielu inicjatyw podjętych przez miejscową wspólnotę wiernych powstała piękna idea modlitwy wstawienniczej za kapłanów i pomocy im na drodze uświęcenia. Natchniona myśl przekazywana z serca do serca zrodziła Ruch Pasterzy Nowego Serca „CORDA PIA”. 

„CORDA PIA” (czyli pobożne serca) jest ruchem katolickim do którego mogą przynależeć chrześcijanie wszystkich stanów: świeccy, osoby konsekrowane oraz duchowni. Każdy członek ruchu zachowuje własną tożsamość, nie musi zmieniać swojego zaangażowania w świecie ani powołania jakim go Pan Bóg obdarzył. Świeccy pozostają w swoich rodzinach, dalej podejmują pracę zawodową i społeczną, a także mogą przynależeć do innych instytucji, ruchów i wspólnot kościelnych. Osoby konsekrowane pozostają w swoich zakonach czy zgromadzeniach, żyją własnym charyzmatem i służą nadal Kościołowi świętemu w sposób określony przez swych przełożonych. Kapłani diecezjalni jak i zakonni pozostają w swoich jurysdykcjach oraz pełnią wyznaczone przez ordynariuszy posługi.

Co zatem nowego wnosi w rzeczywistość Kościoła katolickiego ruch „CORDA PIA” i co jest jego istotą?

Strony: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last